Đổi tiền tài khoản ngân hàng

Đổi tiền tài khoản ngân hàng là Quý khách đổi tiền ở tài khoản ngân hàng Quý khách có lấy tiền ở tài khoản ngân hàng Quý khách cần. HD Mart nhận đổi tiền tài khoản ngân hàng cho Quý khách

 

Hình thức:

- Đổi tiền ngân hàng này lấy tiền ngân hàng khác

- Đổi tiền mặt lấy tiền trong tài khoản ngân hàng

- Đổi tiền trong tài khoản ngân hàng lấy tiền mặt

 

Phí đổi: 

- Đối với các ngân hàng: Vietcombank, Maritimebank, BIDV, Vietinbank, Agribank, MB Bank.

   + Dưới 5 triệu: 20.000đ/lần

   + Trên 5 triệu: 50.000đ/lần

- Đối với các ngân hàng khác: 50.000đ/lần

 

 

 

Quy trình đổi tiền:

Bước 1: Quý khách liên hệ với HD Mart yêu cầu đổi tiền tài khoản ngân hàng.

Bước 2: Quý khách chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng cho HD Mart. Phí chuyển Quý khách chịu

Bước 3: Quý khách gửi số tài khoản ngân hàng cho HD Mart

Bước 4: HD Mart chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng cho Quý khách. Phí chuyển HD Mart chịu