HD Mart tăng lãi suất tạm thời

06-10-2017 - 00:00 | Lượt xem: 25695

HDMART tăng lãi suất tạm thời

 

Thông báo mới: 

Từ 28/12/2017 đến 8/2/2018

Lãi suất gửi theo tháng là 1.5%/tháng

Lãi suất gửi theo tuần là 0,3%/tuần

Những giao dịch gửi tiền hết hạn trong thời gian thay đổi lãi suất sẽ được tự động theo lãi suất mới

Áp dụng lãi suất trên số dư không sử dụng đến theo tuần bắt đầu từ 1/1/2018, theo tháng từ 16/01/2018.

 

Thông báo cũ:

Từ 20/12/2017 đến 27/12/2017

Lãi suất gửi theo tháng là 1%/tháng

Lãi suất gửi theo tuần là 0,2%/tuần

Những giao dịch gửi tiền hết hạn trong thời gian thay đổi lãi suất sẽ được tự động theo lãi suất mới

Áp dụng lãi suất trên số dư không sử dụng đến theo tuần bắt đầu từ 15/12/2017, theo tháng từ 16/01/2018.