http://napthevn.com không phải tên miền của HD Mart

15-09-2016 - 00:00 | Lượt xem: 5959

http://napthevn.com không phải tên miền của HD Mart

 

www.napthevn.com không phải tên miền của HD Mart.

HD Mart chỉ có tên miền www.hdmart.com.vn. 

www.napthevn.com trỏ vào hosting của www.hdmart.com.vn nên nội dung giống nhau (2 trang web cùng chung nội dung).

Quý khách nên truy cập vào www.hdmart.com.vn để giao dịch, xem thông tin. Tránh vào napthevn.com, khi họ thay đổi nội dung dễ gặp rủi ro