Hướng dẫn sử dụng trang web

04-04-2014 - 00:00 | Lượt xem: 887

Hướng dẫn sử dụng trang web

 

1. Mở tài khoản trên www.hdmart.com.vn 

Quý khách click chuột vào chữ Đăng ký ở trên cùng trang web

 

 

 

 

Email: Quý khách nên điền đúng email của Quý khách. Khi quên mật khẩu, hệ thống sẽ gửi mật khẩu vào email đăng ký này

Mật khẩu đăng nhập: Khi Quý khách đăng nhập vào tài khoản thì cần điền mật khẩu này

Mật khẩu cấp 2: Khi Quý khách đặt lệnh mua hàng thì cần điền mật khẩu này

Điện thoại: Quý khách điền đúng số điện thoại, một vài giao dịch cần mã xác thực từ điện thoại (ODP, OTP)

 

2. Giới thiệu các tính năng 

 

 

 

- Gửi thông báo nạp tiền:

Khi Quý khách chuyển tiền cho HD Mart cần điền thông tin vào mục này. Mục này chỉ có chức năng thông báo chứ không có chức năng chuyển tiền.

 

 

- Chuyển tiền: Quý khách có thể chuyển tiền cho thành viên khác trên www.hdmart.com.vn 

 

 

- Rút tiền: Khi Quý khách có tiền trong tài khoản có thể rút tiền về ngân hàng.

 

 

- Lịch sử giao dịch: Quý khách có thể xem lại lịch sử giao dịch Quý khách đã thực hiện (mua mã thẻ, nạp tiền điện thoại ...)

Chú ý: Những đơn hàng không bị trừ tiền thì sẽ không bao giờ được thực hiện.

 

Mua thẻ điện thoại 

Mua mã thẻ: Mã thẻ và số seri sẽ hiển thị ngay trên màn hình máy tính

Nạp topup: Nạp tiền trực tiếp vào số điện thoại, nạp nhanh

Nạp thủ công: Nạp tiền trực tiếp vào số điện thoại, nạp lâu

 

 

- Mua thẻ game

 

 

- Đổi thẻ cào thành tiền: Quý khách có thể đổi thẻ điện thoại, thẻ game thành tiền rồi dùng tiền đó mua thẻ khác hoặc rút tiền về ngân hàng