Hưởng lãi suất cùng HD Mart 0.7%/tháng

05-05-2015 - 00:00 | Lượt xem: 17081

Hưởng lãi suất cùng HD Mart 0.7%/tháng

 

1. Hưởng lãi suất trên số dư không sử dụng đến theo tháng

 

Nội dung: Khi Quý khách nộp tiền vào tài khoản tại HD Mart mà không sử dụng hết trong 1 tháng thì số dư đó được hưởng lãi suất 0.7%/tháng.

Yêu cầu: Số dư đó lớn hơn hoặc bằng 1 triệu đồng, số tiền tính đến hàng triệu trở lên. Ví dụ: 2.350.000đ thì tính lãi trên số tiền 2.000.000đ

Thời gian: Từ 20/12/2017 trở đi

Thời gian trả lãi: Từ ngày 15 - 20 hàng tháng

Thời gian tính lãi: từ ngày 15 tháng trước đến ngày 14 tháng này.

Đối tượng: Tất cả các khách hàng của HD Mart

Ví dụ: Ngày 14/01/2015 Quý khách nộp 20 triệu đồng vào tài khoản. Từ 15/01/2015 đến 14/02/2015 Quý khách sử dụng hết 15 triệu đồng. 5 triệu đồng Quý khách không sử dụng đến nên được hưởng lãi suất 0.7%/tháng.

Trong trường hợp Quý khách nạp thêm tiền khi chưa hết 1 tháng thì số tiền sử dụng trong những ngày còn lại sẽ được ưu tiên trừ vào số tiền mới nạp

Ví dụ: Ngày 15/01/2015 Quý khách nộp 20 triệu đồng vào tài khoản. Ngày 25/01/2015 Quý khách nạp thêm 5 triệu đồng. Trước khi nạp thêm Quý khách sử dụng 10 triệu đồng. Sau khi nạp thêm đến ngày 14/02/2015 Quý khách sử dụng 5 triệu đồng. Quý khách được hưởng lãi suất 0.7%/tháng của số tiền 10 triệu đồng.

Để được tính lãi suất 0.7%/tháng trên số tiền không sử dụng đến, Quý khách soạn tin nhắn với cú pháp: LS THANG [tài khoản đăng nhập] gửi 0.963.973.983 

 

2. Hưởng lãi suất trên số dư không sử dụng đến theo tuần

 

Nội dung: Khi Quý khách nộp tiền vào tài khoản tại HD Mart mà không sử dụng hết trong 1 tuần thì số dư đó được hưởng lãi suất 0,1%/tuần.

Yêu cầu: Số dư đó lớn hơn hoặc bằng 1 triệu đồng, số tiền tính đến hàng triệu trở lên.

Thời gian: Từ 20/12/2017 trở đi

Thời gian trả lãi: Ngày 08, 15, 22 và 29 hàng tháng

Thời gian tính lãi: từ ngày 01 - 07, 08 - 14, 15 - 21, 22 - 28 hàng tháng.

Đối tượng: Tất cả các khách hàng của HD Mart

Để được tính lãi suất 0,1%/tuần trên số tiền không sử dụng đến, Quý khách soạn tin nhắn với cú pháp: LS TUAN [tài khoản đăng nhập] gửi 0.963.973.983 

Ví dụ: tài khoản đăng nhập của Quý khách là abc@gmail.com, Quý khách soạn tin nhắn: LS TUAN abc@gmail.com gửi đến 0.963.973.983 

Quý khách đang hưởng lãi suất theo tuần, Quý khách muốn tính lãi suất theo tháng, Quý khách soạn tin nhắn với cú pháp: LS THANG [tài khoản đăng nhập] gửi 0.963.973.983 

 

3. Gửi tiền tiết kiệm

 

Nội dung: Khi Quý khách gửi tiền tiết kiệm thì số tiền đó được hưởng lãi suất 0.7%/tháng hoặc 0,1%/tuần hoặc 12%/năm

Yêu cầu: Số tiền gửi lớn hơn hoặc bằng 1 triệu đồng, số tiền tính đến hàng triệu trở lên.

Thời gian: Từ 20/12/2017 trở đi

Lãi suất: 0.7%/tháng hoặc 0,1%/tuần hoặc 12%/năm

Thời gian trả lãi: Trả lãi cuối tháng, cuối tuần hoặc cuối kỳ

Đối tượng: Tất cả các khách hàng của HD Mart

Ví dụ: Ngày 20/10/2015 Quý khách gửi 10 triệu đồng. Thời gian gửi 2 tháng.

- Trả lãi cuối tháng: Ngày 20/11/2015 Quý khách được cộng tiền lãi 70.000đ  vào tài khoản. Ngày 20/12/2015 Quý khách được cộng tiền lãi 70.000đ vào tài khoản và 10 triệu đồng tiền gốc.

- Trả lãi cuối kỳ: Ngày 20/12/2015 Quý khách được cộng tiền 10.000.000 x (1+0.007x2)  = 10.140.000 đ. Trong đó tiền lãi là 140.000đ.

- Quý khách gửi 1 tháng 10 ngày thì cần rút tiền: Quý khách được cộng tiền lãi 1 tháng 70.000đ, số dư 10 ngày không được tính lãi.

- Quý khách gửi tiền theo năm: Nếu Quý khách rút tiền trước hạn sẽ được hưởng lãi suất 5%/năm

- Giả sử Quý khách gửi kỳ hạn 12 tháng, lãi suất giảm còn 0.6%/tháng từ ngày 08/03/2016 trở đi: Quý khách được hưởng lãi suất 0,7%/tháng từ ngày 20/10/2015 đến ngày 20/03/2016. Từ ngày 20/03/2016 đến ngày 20/10/2016 Quý khách được hưởng lãi suất 0.6%/tháng.

 

 

- Mục Số điện thoại: Quý khách điền số tháng hoặc số tuần gửi tiền tiết kiệm

- Mục Số tiền cần nạp: Quý khách điền số tiền gửi tiết kiệm

- Mục Nhà cung cấp: Quý khách chọn Gửi tiền lãi suất 0.7%/tháng hoặc Gửi tiền lãi suất 0,1%/tuần hoặc Gửi tiền lãi suất 12%/năm

- Mục Loại thuê bao: Trả trước là trả lãi cuối tháng, Trả sau là trả lãi cuối kỳ