Đăng ký Đăng nhập

Kết nối API kho thẻ

HD Mart có nguồn thẻ (Viettel, Vinaphone, Mobifone) giá tốt. Quý khách có thể kết nối API kho thẻ với HD Mart

Bảng giá nạp topup và mua mã thẻ online 

áp dụng từ ngày 01/04/2020 đến khi có thông báo mới 

    Nguồn thẻ nhiều Nguồn thẻ ít hơn
Viettel  Mã 10k - 30k 2.5 2.5 - 8
Mã 50k - 500k 4 4 - 8
Mã 1tr 2.9  
Nạp 3.5  
Mobifone  4.3 4.3 - 8
Nạp 4.8  
Vinaphone  4.6 4.6 - 8
Nạp 4.8  
Vietnamobile   7  
Gmobile 6.8  
Nạp 5.5  
Zing   5.8  
VTC   4.8  
Gate   5  
Garena   5.5  
Appota   6.5  
Funcard   5.5  
Sohacoin   6  
Scoin   5  

Nguồn thẻ ít hơn thay đổi theo giá thị trường nên chiết khấu hay biến động.