Đăng ký Đăng nhập

Nạp cước

Nạp chậm: 100k trở lên, đơn hàng trên 500k nạp từ 10k trở lên

Nạp nhanh không nạp được sim chuyển mạng giữ số. Viettel: số tiền chia hết 1.000, tối thiểu 5.000, tối đa 20.000.000. Các mạng khác: số tiền chia hết 1.000, tối thiểu 10.000, tối đa 5.000.000

Gửi tiền: mục số điện thoại ghi 001: gửi 1 tháng, 002: gửi 2 tháng...

Tải file mẫu

Giới thiệu các loại nạp cước

Mở tài khoản nạp cước chiết khấu cao

Số điện thoại Mạng Số tiền nạp Thanh toán Ghi chú
#1
đ
Phương thức thanh toán: