Đăng ký Đăng nhập

HƯỞNG LÃI SUẤT CÙNG HD MART

10:00
21/03/2020
1720

Từ 13/6/2023 trở đi, lãi suất tiền gửi là 0,8%/tháng, 5,5%/6 tháng, 12%/năm

1. Hưởng lãi suất trên số dư không sử dụng đến theo tháng

Nội dung: Khi Quý khách nộp tiền vào tài khoản tại HD Mart mà không sử dụng hết trong 1 tháng thì số dư đó được hưởng lãi suất theo tháng.

Yêu cầu: Số dư lớn hơn hoặc bằng 5 triệu đồng, số tiền tính đến hàng triệu trở lên. Ví dụ: 6.350.000đ thì tính lãi trên số tiền 6.000.000đ

Thời gian: Từ 20/11/2020 trở đi

Thời gian trả lãi: Ngày 15 hàng tháng

Thời gian tính lãi: Từ ngày 15 tháng trước đến ngày 14 tháng hiện tại.

Ví dụ: Ngày 14/01/2015 Quý khách nộp 20 triệu đồng vào tài khoản. Từ 15/01/2015 đến 14/02/2015 Quý khách sử dụng hết 15 triệu đồng. 5 triệu đồng Quý khách không sử dụng đến nên được hưởng lãi suất 1 tháng.

Trong trường hợp Quý khách nạp thêm tiền khi chưa hết 1 tháng thì số tiền sử dụng trong những ngày còn lại sẽ được ưu tiên trừ vào số tiền mới nạp

Ví dụ: Ngày 15/01/2015 Quý khách nộp 20 triệu đồng vào tài khoản. Ngày 25/01/2015 Quý khách nạp thêm 5 triệu đồng. Trước khi nạp thêm Quý khách sử dụng 10 triệu đồng. Sau khi nạp thêm đến ngày 14/02/2015 Quý khách sử dụng 5 triệu đồng. Quý khách được hưởng lãi suất tháng của số tiền 10 triệu đồng.

 

2. Gửi tiền tiết kiệm

Nội dung: Khi Quý khách gửi tiền tiết kiệm thì số tiền đó được hưởng lãi suất theo tháng, 6 tháng hoặc theo năm

Yêu cầu: Số tiền gửi lớn hơn hoặc bằng 1 triệu đồng, số tiền tính đến hàng triệu trở lên.

Ví dụ: Ngày 20/10/2015 Quý khách gửi 10 triệu đồng. Thời gian gửi 2 tháng.

- Quý khách gửi 1 tháng 10 ngày thì cần rút tiền: Quý khách được cộng tiền lãi 1 tháng, số dư 10 ngày không được tính lãi.

- Quý khách gửi tiền 6 tháng, năm: Nếu Quý khách rút tiền trước hạn sẽ được hưởng lãi suất 5%/năm

- Giả sử Quý khách gửi kỳ hạn 12 tháng, lãi suất đang là 0,5%/tháng giảm còn 0.4%/tháng từ ngày 08/03/2016 trở đi: Quý khách được hưởng lãi suất 0,5%/tháng từ ngày 20/10/2015 đến ngày 20/03/2016. Từ ngày 20/03/2016 đến ngày 20/10/2016 Quý khách được hưởng lãi suất 0.4%/tháng.

 

- Mục Số điện thoại: Quý khách điền số tháng (số năm) gửi tiền tiết kiệm: 001 (1 tháng), 002 (2 tháng), 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012...

- Mục Số tiền nạp: Quý khách điền số tiền gửi tiết kiệm

- Mục Mạng: Quý khách chọn Gửi tiền lãi suất tháng, Gửi tiền 6 tháng hoặc Gửi tiền lãi suất năm

Để khóa chức năng mua mã thẻ, nạp cước xin hãy liên hệ cskh

Tags