Đăng ký Đăng nhập

HƯỞNG LÃI SUẤT CÙNG HD MART

10:00
21/03/2020
2331

Từ 10/4/2024 trở đi, lãi suất tiền gửi là 0,5%/tháng, 10%/năm (Những giao dịch cũ vẫn là 0,8%/tháng)

1. Hưởng lãi suất trên số dư không sử dụng đến theo tháng

Nội dung: Khi Quý khách nộp tiền vào tài khoản tại HD Mart mà không sử dụng hết trong 1 tháng thì số dư đó được hưởng lãi suất theo tháng.

Yêu cầu: Số dư lớn hơn hoặc bằng 5 triệu đồng, số tiền tính đến hàng triệu trở lên. Ví dụ: 6.350.000đ thì tính lãi trên số tiền 6.000.000đ

Thời gian: Từ 20/11/2020 trở đi

Thời gian trả lãi: Ngày 15 hàng tháng

Thời gian tính lãi: Từ ngày 15 tháng trước đến ngày 14 tháng hiện tại.

Ví dụ: Ngày 14/01/2015 Quý khách nộp 20 triệu đồng vào tài khoản. Từ 15/01/2015 đến 14/02/2015 Quý khách sử dụng hết 15 triệu đồng. 5 triệu đồng Quý khách không sử dụng đến nên được hưởng lãi suất 1 tháng.

Trong trường hợp Quý khách nạp thêm tiền khi chưa hết 1 tháng thì số tiền sử dụng trong những ngày còn lại sẽ được ưu tiên trừ vào số tiền mới nạp

Ví dụ: Ngày 15/01/2015 Quý khách nộp 20 triệu đồng vào tài khoản. Ngày 25/01/2015 Quý khách nạp thêm 5 triệu đồng. Trước khi nạp thêm Quý khách sử dụng 10 triệu đồng. Sau khi nạp thêm đến ngày 14/02/2015 Quý khách sử dụng 5 triệu đồng. Quý khách được hưởng lãi suất tháng của số tiền 10 triệu đồng.

 

2. Gửi tiền tiết kiệm

Nội dung: Khi Quý khách gửi tiền tiết kiệm thì số tiền đó được hưởng lãi suất theo tháng hoặc theo năm

Yêu cầu: Số tiền gửi lớn hơn hoặc bằng 1 triệu đồng, số tiền tính đến hàng triệu trở lên.

Ví dụ: Ngày 20/10/2015 Quý khách gửi 10 triệu đồng. Thời gian gửi 2 tháng.

- Quý khách gửi 1 tháng 10 ngày thì cần rút tiền: Quý khách được cộng tiền lãi 1 tháng, số dư 10 ngày không được tính lãi.

- Quý khách gửi tiền theo năm: Nếu Quý khách rút tiền trước hạn sẽ được hưởng lãi suất 5%/năm

- Giả sử Quý khách gửi kỳ hạn 12 tháng, lãi suất đang là 0,5%/tháng giảm còn 0.4%/tháng từ ngày 08/03/2016 trở đi: Quý khách được hưởng lãi suất 0,5%/tháng từ ngày 20/10/2015 đến ngày 20/03/2016. Từ ngày 20/03/2016 đến ngày 20/10/2016 Quý khách được hưởng lãi suất 0.4%/tháng.

 

- Mục Số điện thoại: Quý khách điền số tháng (số năm) gửi tiền tiết kiệm: 001 (1 tháng), 002 (2 tháng), 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012...

- Mục Số tiền nạp: Quý khách điền số tiền gửi tiết kiệm

- Mục Mạng: Quý khách chọn Gửi tiền lãi suất tháng hoặc Gửi tiền lãi suất năm

Số tiền gửi được tự động gia hạn nếu Quý khách không huỷ đơn gửi tiền

Để khóa chức năng mua mã thẻ, nạp cước xin hãy liên hệ cskh

Tags