Đăng ký Đăng nhập

HƯỚNG DẪN RÚT TIỀN

10:06
21/03/2020
2309

Quy định về rút tiền

Quý khách còn tiền trong tài khoản có thể rút tiền về ngân hàng.

Số tiền rút tối thiểu: 100.000đ

Hạn mức rút tiền: không giới hạn

Thời gian xác nhận yêu cầu rút tiền và HD Mart chuyển tiền: trong vòng 24h, 7 ngày/tuần

Phí rút tiền: 10.000đ/lần. Khách hàng gửi tiền lãi, miễn phí rút tiền

Tags