Đăng ký Đăng nhập

Giới thiệu các loại nạp cước

10:27
02/04/2021
228

Viettel 3.4%: Nạp tiền cho sim Viettel trả trước và trả sau, thời gian nạp khoảng 10s, hoạt động 24/7. Mệnh giá chia hết 1.000, tối thiểu 5.000, tối đa 20.000.000

Viettel trả sau, Homephone, ADSL - trong ngày 8%: thời gian nạp trung bình khoảng 3h, hoạt động từ 7h - 22h

Viettel trả trước - Nạp trong ngày 8%: thời gian nạp trung bình khoảng 3h, hoạt động từ 7h - 22h.

Viettel - Nạp tài khoản chính 10%: nạp sim trả trước, không được hưởng khuyến mại, thời gian nạp trung bình khoảng 2h, hoạt động từ 7h - 22h

 

Vinaphone 4.5%: Nạp tiền cho sim Vinaphone trả trước và trả sau, thời gian nạp khoảng 10s, hoạt động 24/7. 

Vinaphone - Nạp trong ngày 8%: thời gian nạp trung bình khoảng 3h, hoạt động từ 7h - 22h

Vinaphone - Nạp tài khoản chính 8%: nạp sim trả trước, không được hưởng khuyến mại, thời gian nạp trung bình khoảng 2h, hoạt động từ 7h - 22h

 

Mobifone 4.5%: Nạp tiền cho sim Mobifone trả trước và trả sau, thời gian nạp khoảng 10s, hoạt động 24/7. Số tiền chia hết cho 1.000, tối thiểu 10.000, tối đa 5.000.000

Mobifone - Nạp tài khoản chính 7%: nạp sim trả trước, không được hưởng khuyến mại, thời gian nạp trung bình khoảng 2h, hoạt động từ 7h - 22h

Mobifone - cần mã OTP, >1tr/số, chậm, 19%: Cần lấy mã OTP, số tiền tối thiểu 1tr/số, thời gian nạp trung bình khoảng 4h

 

Quy định chung:

Nạp tài khoản chính: là chuyển tiền từ tài khoản chính của sim khác sang, chuyển nhiều lần 50k đến khi đủ số tiền

Nạp chậm (thời gian nạp từ 10 phút trở lên) đều nạp bằng thẻ cào, nạp nhiều thẻ 50k, 100k, 200k, 300k, 500k đến khi đủ số tiền. Hiện tại các đơn hàng phải nạp nhiều thẻ. Đơn hàng 100k/số trở lên, bội của 10k. 

Để nạp cước cho sim trả sau, sim đó cần đăng ký thanh toán bằng thẻ cào

Tags