Đăng ký Đăng nhập

Giới thiệu các loại nạp cước

10:27
02/04/2021
894

Viettel : Nạp tiền cho sim Viettel trả trước và trả sau, thời gian nạp khoảng 10s, hoạt động 24/7. Mệnh giá chia hết 10.000, tối đa 20.000.000

Vinaphone: Nạp tiền cho sim Vinaphone trả trước và trả sau, thời gian nạp khoảng 10s, hoạt động 24/7. Mệnh giá chia hết 10.000, tối đa 5.000.000

Mobifone : Nạp tiền cho sim Mobifone trả trước và trả sau, thời gian nạp khoảng 10s, hoạt động 24/7. Số tiền chia hết cho 1.000, tối thiểu 5.000, tối đa 5.000.000

Up file tối đa 50 số/lần

Tags